Kluby, krúžky

Lajf klub – Bunkové soli

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo stretnutie Lajf klubu, ktoré sa uskutočnilo  26.11.2014 o 16:30 v priestoroch Yoga štúdia Karmayoga na Zámoryho ulici v Komárne. S lektorkami Olinou Tóthovou a Renátou Romhányiovou sme sa rozprávali o minerálnych soliach, ktoré sú nevyhnutnou...

Lajf klub - Frekvencie

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo ďalšie stretnutie Lajf klubu, ktoré sa uskutočnilo 22.10.2014 o 16:30 v priestoroch Yoga štúdia Karmayoga na Zámoryho ulici v Komárne. S lektorkou Judit Nagy sme rozprávavali o frekvenciách - našich, iných, dobrých aj zlých, tých čo...

Lajf klub - Homeopatia

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo 24.9.2014 Lajf klub v priestoroch Karmayoga – Joga štúdio na Zámoryho 14 v Komárne pod vedením lektorky Ing. Renáty Romhányiovej. Zaoberali sme sa témou homeopatia. Cieľom stretnutia bolo predstaviť účastníkom alternatívne, zdravšie...

Krúžok filmovej tvorby

Krúžok filmovej tvorby 27.5.2014 v priestoroch Strednej priemyselnej školy v Komárne nakrúcal prvé klapky filmu do SÚŤAŽE KRÁTKYCH ŠTUDENTSKÝCH FILMOV. Súťaž  je súčasťou každoročného filmového festivalu o ľudských právach This human world, ktorý bude prebiehať počas prvého...

Lajf klub – Myjem, myješ, myjeme! Výroba domácich mydiel

Májové stretnutie Lajf klubu sa uskutočnilo 20.5.2014. Pod vedením lektorky Ing. Renáty Romhányiovej sa účastníci naučili a sami si vyskúšali vyrobiť vlastné, zdraviu neškodiace, mydlá na telo. Oboznámili sa s históriou výroby mydiel, rôznymi spôsobmi ich výroby a vlastnosťami. Každý účastník si...

Lajf klub – Bylinky a burinky v kuchyni

Aprílové stretnutie LAJF KLUBU sa uskutočnilo 30.4.2014 o 16:30 v priestoroch REGIONÁLNEHO OSVETOVÉHO STREDISKA V KOMÁRNE. Tento krát sme sa s Reny Romhányiovou rozprávali o rôznych druhoch známych aj neznámych rastlín, ktoré rastú na našom území, a ktoré môžeme ľahko a jednoducho využiť v...

LAJF klub – Očista

20.3.2014 sa v priestoroch café Teatro uskutočnilo stretnutie LAJF klubu, ktorého témou bola Očista. Lektorka Ing. Renáta Romhányiová hovorila o očiste organizmu. Účastníci sa dozvedeli o rôznych možnostiach a spôsoboch ako telo zbaviť nielen rôznych nečistôt a škodlivín prijímaných zvnútra,...

Krúžok filmovej tvorby

Regionálne osvetové stredisko  v spolupráci so Strednou priemyselnou školou v Komárne  pripravili pre mladých filmových nadšencov „Krúžok filmovej tvorby“.  Pod odborným vedením Mgr. Art. Ota Kurucza z mestskej televízie si  záujemcovia o filmovú tvorbu...

LAJF klub P-otraviny pre zdravie

25.2.2014 sa v priestoroch café Teatro uskutočnilo stretnutie LAJF klubu, ktorého témou boli p-otraviny pre zdravie. S lektorkami Judit Nagy a Renátou Romhányiovou sme sa rozprávali nielen o vhodných a nevhodných potravinách, ale aj o vplyvoch vonkajšieho prostredia na organizmus,...

LAJF klub - choroba ako symbol

Prvé stretnutie LAJF klubu v roku 2014 sa uskutočnilo 21.1.2014 o 16:30 v priestoroch Mokka café, Župná 11, Komárno. Lektorka Ing. Izabela Platznerová hovorila na tému - Choroba ako symbol. Účastníci sa dozvedeli, že každá choroba má svoj význam a nič sa nedeje náhodne. Našepkáva...