Hudba, spev

Slávnostný koncert detských speváckych zborov

V spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne sa 13. júna 2018 o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole konal tradičný slávnostný koncert detských speváckych zborov ZŠ, ZUŠ a MŠ organizovaný Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania....

Metamorfózy

Na koncerte METAMORFÓZY, ktorý sa konal 20. mája 2018 o 17.00 v Kultúrnom paláci Podunajského múzea v Komárne, sme boli svedkami premien a prelínaní hudobných žánrov. Vďaka výborne zostavenej dramaturgii nás dirigent Zmiešaného speváckeho zboru GAUDIUM, Lajos Stirber, previedol rôznymi...

FestMlaDych 2018

Dychová hudba ako žáner je pevnou súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. Od založenia prvej dychovej hudby na Slovensku ubehlo vyše 175 rokov. Počas tohto obdobia prešla zložitým vývojom, ale vždy dokazovala svoje opodstatnenie v spoločnosti. Dychová hudba sprevádza tie najvýznamnejšie udalosti....

Strunobranie 2018

Celoštátna súťaž STRUNOBRANIE 2018 Na 21. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov STRUNOBRANIE 2018, ktorá sa konala 8. – 9. júna v Tvrdošíne, získalo folkové duo Torzo Bazáru v zložení Ladislav Kamocsai - gitara, spev...

Deti deťom 2018

Úspechy Detských speváckych zborov Schola Mariana Na krajskej postupovej súťaži Mládež spieva, ktorá sa konala 28. marca 2018 v Nových Zámkoch, získali za svoje vynikajúce výkony ocenenia Detské spevácke zbory Schola Mariana pri Spojenej cirkevnej škole Marianum s VJM v Komárne. DSZ...