Hudba, spev, folklór, tanec

Strieborné pásmo pre mladých akordeonistov

V slnečnú sobotu 8.11.2014 Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch organizovalo  v priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch Krajskú postupovú súťaž v komornej a symfonickej hudbe DIVERTIMENTO MUSICALE 2014. Súťažilo sa v dvoch...

Cez prekážky ku hviezdam

Rímsko-katolícky farský úrad sv. Ondreja v spolupráci so Základnou školou J. A. Komenského  a Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne pripravili dňa 28.9.2014 slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015. Info: Jana Mačicová

XVIII. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti

Dňa 25. - 27.07.2014 Obec Dulovce, Miestny odbor Matice slovenskej v Dulovciach a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí / Bratislava  / so spoluorganizátormi  Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne, ZŠ Dulovce  usporiadali  pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho...

Deň slovenskej kultúry v Kolárove

Regionálne osvetové stredisko Vás srdečne pozýva na Oslavy štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda - Deň slovenskej kultúry v Kolárove, ktoré sa uskutočnia dňa 5. júla 2014.

Mládež spieva 2014

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo dňa 6. mája 2014 v priestoroch Dôstojníckého pavilónu v Komárne 45. ročník krajského kola postupovej súťažnej prehliadky Mládež spieva 2014. Súťažilo sa v kategórii mládežníckych speváckych zborov. Predstavili sa: Spevácky...

Deti deťom

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo dňa 16. apríla 2014 v priestoroch MsKS Komárno okresné kolo súťažnej prehliadky DETI DEŤOM 2014 . Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova v Komárne. V súťažnej časti...

Ocenenie za dlhoročnú dirigentskú prácu, za výchovno - pedagogickú činnosť a významnú reprezentáciu zborového spevu doma aj v zahraničí

Národné osvetové centrum v Bratislave udelilo Yvette Orsovics na návrh Regionálneho osvetového strediska v Komárne POCTU generálnej riaditeľky NOC  za dlhoročnú dirigentskú prácu, za výchovno - pedagogickú činnosť a významnú reprezentáciu zborového spevu doma aj v zahraničí.

Medzinárodné stretnutie speváckych zborov.

Dňa 26.4.2014 o 17:00 sa v priestoroch Dôstojníckeho pavilónu v Komárne uskutočnilo medzinárodné stretnutie speváckych zborov.

Ocenenie súboru MLYNČEK

Folklórny súbor MLYNČEK  z Kolárova, dňa 18.mája 2014 reprezentoval okres Komárno v Topoľčiankach na krajskej súťažnej prehliadke tvorivých choreografií folklórnych kolektívov Nitrianskeho samosprávneho kraja Idú hrať. Folklórny súbor Mlynček vznikol v roku 2010 transformáciou...

Mládež spieva - krajská postupová súťaž mládežníckych speváckych zborov

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje 45. ročník krajskej postupovej súťaže mládežníckych zborov Mládež spieva 2014, ktorá sa uskutoční 6.mája 2014 v sále Dôstojníckeho pavilónu. Poradný zbor pre zborový spev pri NOC ako povinnú skladbu pre dievčenské zbory : určil skladbu Ladislava...