HUDBA, SPEV, FOLKLÓR, TANEC 2013

Chrámová pieseň - úspech zboru KANTANTÍNA

Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch organizovalo 27. októbra 2013 v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch VIII. krajskú súťažnú prehliadku chrámových zborov Nitrianskeho samosprávneho kraja Zlatý veniec 2013. Najvyššie ocenenie Zlatý veniec získal Komorný ženský zbor...

XVII. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti

V obci Dulovce sa 27.-28.7.2013 konal v poradí 17. ročník Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností. Počas dvojdňového pestrého programu vystúpení nám mladí folkloristi predviedli tradičné tance z Chorvátska, Srbska, Rumunska a Maďarska. Slovenský folklór...

Festival Spoločne s patrónmi Európy

Regionálne osvetové stredisko v Komárne, Dom Matice slovenskej v Komárne, Mesto Komárno, Rímsko - katolícky farský úrad v Komárne a Pravoslávna cirkevná obec v Komárne v dňoch 21.júna - 23. júna usporiadali trojdňové oslavy 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Počas...

51. Okresná slávnosť piesni a tancov

Dňa 13. júla 2013 sa v Kližskej Nemej konala 51. Okresná slávnosť piesni a tancov. Zúčastnilo sa jej 19 tanečných a speváckych skupín, ktoré sa snažili udržať svoje tradície.Hosťom programu bola maďarská skupina Desperado, ktorá vytvorila úžasnu atmosféru. Slávnosť končila pouličným bálom.

20.Slávnostný dobročinný koncert detských speváckych zborov MŠ, ZŠ a ZUŠ

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku v Komárne a Domom Matice Slovenskej v Komárne Vás srdečne pozýva na 20. slávnostný dobročinný koncert detských speváckych zborov MŠ, ZŠ a ZUŠ, ktorý sa uskutoční 28. mája 2013 o 17,00 (utorok) v Evanjelickom...

Mládež spieva 2013 – krajské kolo súťažnej postupovej prehliadky

Regionálne osvetové stredisko bolo realizátorom a organizačným garantom 44. ročníka  celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských speváckych zborov Mládež spieva 2013, ktorá je najstaršou a v posledných rokoch aj jedinou súťažou v oblasti zborového spevu detí...

Ocenenie dlhoročného komárňanského dirigenta - Lajosa Stirbera

V rámci XV. ročníka celoštátnej súťaže detských a mládežníckych speváckych zborov Znejúca pieseň, ktorá sa konala 30.-31. mája 2013 v Dome kultúry v Nových Zámkoch bol ocenený dlhoročný komárňanský dirigent Lajos Stirber.

Pozvánka na XVII. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti - Dulovce 2013

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás srdečne pozýva na XVII. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti do Duloviec v dňoch 27. – 28. júla 2013

Mládež spieva 2013 - Krajská postupová súťaž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás  pozýva na krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských speváckych zborov Mládež spieva 2013 / 44. ročník, ktorý je venovaný nestorovi zborového spevu Zdenkovi Mikulovi. Podmienkou pre akceptáciu do súťaže je splnenie dramaturgických...

Mládež spieva 2013 - Okresná postupová súťaž

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo dňa 14. apríla 2013 v priestoroch MsKS Komárno okresnú súťažnú postupovú prehliadku detských speváckych zborov MLÁDEŽ  SPIEVA - 44. ročník. Súťažilo sa v dvoch kategóriach. Nesúťažne vystúpili DSZ  Slniečko pri MŠ Lodná v Komárne a DSZ...