Hudba, folklór, spev, tanec

FestMlaDych 2018 - uzávierka 28.3.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje dňa 29. apríla 2018 Krajskú postupovú súťaž a prehliadku detských a mládežníckych dychových hudieb FestMlaDych. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov...

Workshop - Metodika ľudových tancov Podunajska - uzávierka 30.3.2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a vnútornú štruktúru. Hlavným cieľom projektu je...

Strunobranie 2018 - okresný výber 11.4.2018

FOLKOVO NALADENÉ STRUNY Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiada 11. apríla 2018 o 9.00 hod. v priestoroch ZUŠ-MAI na Letnej ulici v Komárne okresný výber na postupovú súťaž STRUNOBRANIE 2018.  Ak máte vo svojom okolí, alebo vo svojej pôsobnosti, šikovných...

Mestská prehliadka Deti deťom 2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo 23. marca 2018 v priestoroch MsKS v Komárne Mestskú súťažnú prehliadku DETI DEŤOM 2018. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Nesúťažne vystúpili DSZ Hviezdička pri MŠ Kapitánova, DSZ Slniečko pri MŠ Lodná a DSZ Malý námorníček pri...

okresná súťaž COM-DANCE

COM-DANCE - okresná súťaž Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Domom Matice slovenskej a vďaka finančnej podpore Mesta Komárno pripravilo okresnú súťaž moderného a módneho tanca COM-DANCE, ktorá sa konala 16. marca 2018 v priestoroch Domu Matice slovenskej...

Šaffova ostroha 2018

Regionálne osvetové stredisko v Komárne realizovalo výber na 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2018.   Propozície Prihláška   Info.: Tamara Bátorová