Oznam

 

S účinnosťou od 20. mája 2020 je Regionálne osvetové stredisko v Komárne otvorené pre verejnosť.

Aj naďalej je potrebné dodržiavať a riadiť sa všetkými hygienickými a bezpečnostnými opatreniami nariadenými Úradom verejného zdravotníctva SR.

 

Buďme k sebe ohľaduplní, zodpovední a disciplinovaní!

 

 

 

Közlemény

 

A Komáromi Regionális Művelődési Központ 2020. május 20-i hatállyal megnyit a nyilvánosság részére.

Továbbra is be kell tartani a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala által kiadott összes higiéniai és biztonságvédelmi rendeletet.  

 

Legyünk egymással előfigyázatosak, felelőssek és fegyelmezettek!

 

 

 

Milí priaznivci kultúry, pripravili sme pre vás novú, modernú webstránku.

www.roskn.sk

 
 

PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ

Usmernenie Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020

Milí neprofesionálni umelci, priatelia a podporovatelia, prinášame vám oficiálne usmernenie Národného...

COM - DANCE - Nové video z podujatia - AJ S NAMI DOMA

Nové video z podujatia Pripravili sme pre vás aj spomienku na jedno z našich posledných podujati uskutočnených v MsKS...

ComorraSax - 23.03.2020 - DOČASNE ZRUŠENÉ!

ComorraSax Regionálne osvetové stredisko pripravuje krúžok komornej hry na saxofóne pre začínajúcich, ale aj...

TD - Veľkonočné tvorenie - 24.03.2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ!

Tvorivá dielňa - Veľkonočné tvorenie Regionálne osvetové stredisko pripravuje novú tvorivú dielňu s témou Veľká...

53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž - 25.03.2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ!

53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž Únia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra v spolupráci...

Kultúrne štvrtky - Gibraltar na Dunaji - DOČASNE ZRUŠENÁ!

Stretnutie klubu milovníkov kultúry, umenia, literatúry, cestovania...   Klubtalálkozó a kultúra, művészet,...

Deti deťom 2020 - 02.04.2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ!

Deti deťom 2020  Regionálne osvetové stredisko pripravuje prehliadku detských a mládežníckych speváckych...

Letné Bluesové dielne - 15.07.2020

Letné Bluesové dielne  Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje v mesiacoch júl a august...

Obchodovanie s ľuďmi - 2. stretnutie

Obchodovanie s ľuďmi Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom...

TD - Košík z pedigu

Košík z pedigu   Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj v roku 2020 pokračuje vo svojich aktivitách na poli...

Nebezpečenstvá internetu

Nebezpečenstvá internetu Lektorka : Mgr. Adriana Grupáčová Teoretické a praktické vzdelávanie Kybernetické...

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko Základná škola Pohraničná v Komárne v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom...

Ostatné podujatia nájdete v našom archíve

Archív podujati Regionálneho osvetového strediska v...

<< 1 | 2

NAŠI PARTNERI