Oznam

 

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa
§ 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto
opatrenia:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

opatrenia

 

Buďme k sebe ohľaduplní, zodpovední a disciplinovaní!

 

 

 

Közlemény

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának közegészségügyi vészhelyzeti intézkedése

 

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala, a Tt. 355/2007 sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye (a továbbiakban Tt. 355/2007 sz. törvény) 5.§-a (4) bek. j) és k) pontja értelmében a közegészség területén illetékes államigazgatási szervként a COVID-19 fertőző megbetegedés terjedésének ügyében a Tt. 355/2007 sz. törvény 48.§ (4) bek. c), d), e) és h) pontja alapján, valamint a Tt. 42/1994 sz., a lakosság polgári védelméről szóló többször módosított törvénye 7. §-a értelmében az alábbi

 intézkedéseket rendeli el

 

 

Legyünk egymással előfigyázatosak, felelőssek és fegyelmezettek!

 

 

 

Milí priaznivci kultúry, pripravili sme pre vás novú, modernú webstránku.

www.roskn.sk

 
 

 

PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ

FILM - K P J - AJ S NAMI DOMA

AJ S NAMI DOMA... KPJ Minuloročný účastník súťaže Cineama 2019 Roland Ráso reprezentoval náš okres dokumentom KPJ,...

Umelecký prednes od A po Z I. - AJ S NAMI DOMA

AJ S NAMI DOMA Prednes rozvíja a predstavivosť krídla dáva Regionálne osvetové stredisko v Komárne vám na...

HUDBA - História hudobného života v Komárne - Komárom zenei életének történelme - AJ S NAMI DOMA

AJ S NAMI DOMA... Milí priaznivci hudby, radi by sme vám aj touto cestou priblížili našu publikáciu Vývoj...

FILM - Jeden ako druhý - AJ S NAMI DOMA

Jeden ako druhý AJ S NAMI DOMA... Dávid Žuža z Kolárova je mladý amatérsky filmár, ktorý sa v minulom...

Hovorené slovo - O veľmi vzácnej lampe - AJ S NAMI DOMA

AJ S NAMI DOMA...  Soňa Pavlovčíková zo ZŠ J. A Komenského v Komárne, je recitátorkou I. kategórie postupovej...

Kultúrne štvrtky - Daniela Kapitáňová odporúča II. - AJ S NAMI DOMA

Daniela Kapitáňová odporúča II.   Opäť vám ponúkame krátke video od našej skvelej ambasádorky Kultúrnych štvrtkov...

Hovorené slovo - KU-FÓR - AJ S NAMI DOMA

AJ S NAMI DOMA KU-FÓR je detský recitačný kolektív na ZŠ J. A Komenského v Komárne, ktorý vznikol pred dvoma rokmi a...

Kultúrne štvrtky - Daniela Kapitáňová odporúča... - AJ S NAMI DOMA

Daniela Kapitáňová odporúča... Regionálne osvetové stredisko pri svojich Kultúrnych štvrtkoch spolupracuje so skvelou...

TD - Náhrada gumičiek pri výrobe rúšok - AJ S NAMI DOMA

Náhrada gumičiek pri výrobe rúšok V Regionálnom osvetovom stredisku sa tiež snažíme pomôcť Slovensku v boji s...

Örökség - Dedičstvo - AJ S NAMI DOMA

Örökség - Dedičstvo   Milí priaznivci folklóru, keďže nám momentálna situácia s COVID 19 zatiaľ nedovolí...

Usmernenie Národného osvetového centra k systému celoštátnych postupových súťaží v roku 2020

Milí neprofesionálni umelci, priatelia a podporovatelia, prinášame vám oficiálne usmernenie Národného...

COM - DANCE - Nové video z podujatia - AJ S NAMI DOMA

Nové video z podujatia Pripravili sme pre vás aj spomienku na jedno z našich posledných podujati uskutočnených v MsKS...

ComorraSax - 23.03.2020 - DOČASNE ZRUŠENÉ!

ComorraSax Regionálne osvetové stredisko pripravuje krúžok komornej hry na saxofóne pre začínajúcich, ale aj...

TD - Veľkonočné tvorenie - 24.03.2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ!

Tvorivá dielňa - Veľkonočné tvorenie Regionálne osvetové stredisko pripravuje novú tvorivú dielňu s témou Veľká...

53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž - 25.03.2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ!

53. Vansovej Lomnička – krajská súťaž Únia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra v spolupráci...

Kultúrne štvrtky - Gibraltar na Dunaji - DOČASNE ZRUŠENÁ!

Stretnutie klubu milovníkov kultúry, umenia, literatúry, cestovania...   Klubtalálkozó a kultúra, művészet,...

Deti deťom 2020 - 02.04.2020 - DOČASNE ZRUŠENÁ!

Deti deťom 2020  Regionálne osvetové stredisko pripravuje prehliadku detských a mládežníckych speváckych...

Letné Bluesové dielne - 15.07.2020

Letné Bluesové dielne  Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje v mesiacoch júl a august...

Obchodovanie s ľuďmi - 2. stretnutie

Obchodovanie s ľuďmi Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom...

TD - Košík z pedigu

Košík z pedigu   Regionálne osvetové stredisko v Komárne aj v roku 2020 pokračuje vo svojich aktivitách na poli...

Nebezpečenstvá internetu

Nebezpečenstvá internetu Lektorka : Mgr. Adriana Grupáčová Teoretické a praktické vzdelávanie Kybernetické...

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko Základná škola Pohraničná v Komárne v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom...

Ostatné podujatia nájdete v našom archíve

Archív podujati Regionálneho osvetového strediska v...

<< 1 | 2

NAŠI PARTNERI