Workshop - Metodika ľudových tancov Podunajska II.