Workshop Duševné zdravie a psychohygiena pedagógov