Slávnostný program Zmiešaného speváckeho zboru CONCORDIA - Komárno