Lajf klub - Súvislosti, rozhovory s Darinou Galisovou