20.Slávnostný dobročinný koncert detských speváckych zborov MŠ, ZŠ a ZUŠ