Literárno výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 2011 - vernisáž