Kde bolo tam bolo... / Hol volt, hol nem volt... - krajská súťaž