Veľkonočný silikón v podaní seniorov – Tvorivá dielňa