Figurálna kresba, proporcie, kompozičné cvičenia – Tvorivá dielňa