ĽUDOVÉ REMESLÁ, MENŠINOVÁ KULTÚRA 2013

6. december 2012 - Adventný koncert

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku a s Domom Matice slovenskej v Komárne pripravili na podnet pani Mgr. Evy Kerepeczkej Adventný koncert v Evanjelickom kostole na ul.Františkánov v Komárne. Koncert slávnostne otvoril a moderoval pán Jozef...

ŠÚPOLIE A TEKVICA - tvorivá dielňa v Komárne

plagáty na stiahnutie: 01 KN PLAGAT_OKTOBER_2_SJ.jpg (216 kB) 02 KN PLAGAT_OKTOBER_2_MJ.jpg (211 kB) Bližšie informácie: Mgr. Vojtech Valkó

ŠÚPOLIE A TEKVICA - tvorivá dielňa v Búči

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo na deň 19. 10. 2012 v Penzióne Emese v Búči tvorivú dielňu pre žiakov a učiteľov s názvom:  "Šúpolie a tekvica" Lektorkami boli Mária Zsírosová, ktorá predviedla techniky výroby z kukuričného šúpolia a Eva Mészárosová, ktorá spolu s...

SLAMA a TEXTIL - tvorivé dielne 21.09.2012

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo  prvú tvorivú dielňu v školskom roku 2012/2013 pre deti, žiakov a študentov s názvom "SLAMA a TEXTIL". Tvorivá dielňa sa uskutočnila 21. septembra 2012 v čase od 14,00 do 17,00 hod. v Múzeu krojovaných bábik v Búči. Lektorky...

TVORIVÉ DIELNE - ľudové remeslá, zvyky a tradície maďarskej kultúry

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s dvomi občianskymi združeniami /Združenie za kultúru a turizmus - Búč, KORAVA - Podunajské združenie pre rozvoj vidieka a turizmu, Kravany nad Dunajom/ pripravilo pre žiakov a študentov na školský rok 2012/2013 TVORIVÉ...

KAPELA, HRAJ!

1. ročník podujatia bol podľa hlavných organizátorov veľmi úspešný. Veselá kapela dôstojne reprezentovala okres Komárno aj Regionálne osvetové stredisko v Komárne. Veľká vďaka patrí preto Istvánovi Fülöpovi a Veselej kapele za vystúpenie, podobne ako aj Szilvii Vargovej a Krajskému...

XVI. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti

XVI. ročník podujatia sa niesol v znamení žiarenia. Okrem slnka, ktoré nám po oba dni žiarilo, ba až pripekalo, žiarili hlavne účinkujúce deti a mládež folklórnych súborov. O tom svedčí aj spokojnosť 1.100 návštevníkov a 250 vystupujúcich, ktorí sa k nám každý rok radi...

KAPELA, HRAJ!

Regionálne osvetové stredisko v Komárne ako spoluorganizátor regionálnej prehliadky dychových hudieb, srdečne pozýva na jej 1. ročník  s názvom KAPELA, HRAJ! Prehliadka sa bude konať v Ivánke pri Nitre dňa 14. júla 2012 od 15:00 hod. Plagát na stiahnutie: Kapela hraj.jpg (771,2 kB)

XVI. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti

ROS Komárno, ako spoluorganizátor,  srdečne pozýva nie len milovníkov a priaznivcov folklóru na  XVI. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti do DULOVIEC v dňoch 28. - 29. júla 2012 Plagát na stiahnutie: Plagát Dulovce 2012 NSK 1754_2481.jpg (793,8 kB)