Cezhraničná spolupráca

„Škola vítvarnjeho umeňja“ v Monoštorskej pevnosti – Maďarsko

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Monoštorskou pevnosťou v Komárome a Galériou Dénes v rámci cezhraničnej spolupráce pripravili 18.10.2014 pre priaznivcov výtvarného umenia a absolventov projektu „Škola vítvarnjeho umeňja“ v komplexe...