Odborné prednášky

Pohybom ku zdraviu ...

    Podujatie, ktoré bolo súčasťou programu „Komárňanských dní“ prebiehalo na vysokej úrovni. V doobedňajších hodinách sa uskutočnili pohybovo – kultúrne aktivity najmä pre žiakov materských a základných škôl, ktorí sa pomocou budúcich pedagógov zapájali do rôznych hier, súťaží...

Prehľad zdravotných prednášok

Názov podujatia:   Prednáška o zdravom živ. štýle         Termín konania:    10. 09. 2009, o 13:00 hod Miesto konania:        Csemadok/KN Hlavný organizátor:        Regionálne...

Vážky na Slovensku – odborná výstava a prednášky pre školy s odbornou témou

21. septembra – 2. októbra 2009   Regionálne osvestové stredisko a Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí Aqua vita, pripravili pre deti komárňanských škôl v Dome Matice slovenskej v Komárne edukačnú výstavu o vážkach.   Na výstave sme mali možnosť vidieť život vážok...