KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ

20. MATIČNÉ DNI 21.10 - 28.10.2009

Dom Matice slovenskej Komárno, Regionálne osvetové stredisko Komárno, Knižnica J. Szinnyeiho Komárno zorganizovali v  dňoch 21. až 28. októbra 2009 20. MATIČNÉ DNI s bohatým rogramom: 21. októbra 2009    o 10:00 hod.     "Stretnutie po rokoch" -...

24. októbra 2009 - Folklórny súbor DUNAJ - 50 výročie

Dňa 24. októbra 2009 vo večerných hodinách sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Komárne uskutočnil slávnostný program z príležitosti 50. výročia založenia Folklórneho súboru DUNAJ. Naše Regionálne osvetové stredisko v Komárne sa podieľalo na tomto podujatí ako spoluorganizátor.  Niekoľko...

28. októbra 2008 - Srdce, duša, radosť ...

         Srdce, duša, radosť. Pod týmto názvom sa 24. októbra 2008 v Jókaiho divadle konala prehliadka toho najlepšieho, čo vzniklo v neprofesionálnej kultúre na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. Túto prehliadku sme pripravovali s veľkou radosťou a s...