Oznam

 

Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy
na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa
§ 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto
opatrenia:

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto

opatrenia

 

Buďme k sebe ohľaduplní, zodpovední a disciplinovaní!

 

 

 

Közlemény

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának közegészségügyi vészhelyzeti intézkedése

 

 

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala, a Tt. 355/2007 sz., a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről, valamint némely törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye (a továbbiakban Tt. 355/2007 sz. törvény) 5.§-a (4) bek. j) és k) pontja értelmében a közegészség területén illetékes államigazgatási szervként a COVID-19 fertőző megbetegedés terjedésének ügyében a Tt. 355/2007 sz. törvény 48.§ (4) bek. c), d), e) és h) pontja alapján, valamint a Tt. 42/1994 sz., a lakosság polgári védelméről szóló többször módosított törvénye 7. §-a értelmében az alábbi

 intézkedéseket rendeli el

 

 

Legyünk egymással előfigyázatosak, felelőssek és fegyelmezettek!

 

 

 

Milí priaznivci kultúry, pripravili sme pre vás novú, modernú webstránku.

www.roskn.sk

 
 

 

 

PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ

TD - Ako sa to nerobí - Libanon - Egypt - Izrael - 20.11.2020 - ON LINE

Libanon - Egypt - Izrael / VIDEONÁVOD Libanon, Egypt a Izrael to budú krajiny, ktoré nám prostredníctvom...

Vysnívaná / Megálmodott - 18.11.2020 - 09.12.2020

Vysnívaná Milovníci výtvarného umenia, srdečne vás pozývame na výstavu diel Marty Králikovej, ktorej dala názov...

Kreatívne bez bariér VI. - 24.11.2020 - ON LINE výstava

Kreatívne bez bariér VI.   Už 6 rokov trvá spolupráca medzi Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne,...

TD - Šumivá guľa do kúpeľa - 26.11.2020

Koncom novembra vám sprístupníme videonávod, ako si môžete v pohodlí domova vyrobiť relaxačné šumivé gule do...

Čestné uznanie pre Istvána Stubendeka

Čestné uznanie pre Istvána Stubendeka Pri príležitosti 40. výročia založenia miešaného speváckeho zboru Concordia...

V. Rozprávkový festival – KDE BOLO, TAM BOLO ... - ON LINE výstava

V. Rozprávkový festival – KDE BOLO, TAM BOLO ... - VÝSLEDKY Vplyv rodiča a rodiny rozvíja u dieťaťa schopnosť...

HELIOS - MOLAJ

HELIOS – MOLAJ Rok 2020 je pre spriaznené fotokluby Helios Komárno (SK) a Molaj Komárom (MR) výnimočný, pretože...

Beniakove Chynorany - okresný výber

Beniakove Chynorany - okresný výber Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje dňa 29. 10. 2020 okresné...

Workshop Rečnícke umenie, Mladý moderátor - Uzávierka

Workshop Rečnícke umenie, Mladý moderátor Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás prosí...

TD - Ako sa to nerobí - Thajsko - VIDEONÁVOD

THAJSKO Aj naše tvorivé dielne a rozprávanie o zahraničnej kuchyni zasiahli obmedzenia, ale to nám nebráni...

6. ročník virtuálneho súťažného vedomostného kvízu História Komárna vzdialená i blízka

Kapitoly z Dejín mesta Komárno V juhovýchodnom cípe Žitného ostrova pri sútoku mohutného Dunaja a najdlhšej...

66. Hviezdoslavov Kubín

Krajská súťažná prehliadka Hviezdoslavov Kubín Na Krajskej súťažnej prehliadke v prednese IV. Kategória PRÓZA –...

Rozvoj cezhraničných partnerských vzťahov kultúrno-osvetových inštitúcií

Rozvoj cezhraničných partnerských vzťahov kultúrno-osvetových inštitúcií Tatabánya, Lakitelek, Komárno, spolupráca,...

VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme)

VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme)   Dať umelcom priestor na prezentáciu svojej tvorby, vzájomnú...

Keď máte doma baletku

Keď máte doma baletku Keď máte doma baletku je názov prvej samostatnej výstavy Jany Mačicovej, metodičky Regionálneho...

Balet v objatí múrov

Balet v objatí múrov Regionálne osvetové stredisko opäť pozýva neprofesionálnych fotografov na workshop do...

Cineama 2020

Letná CINEAMA Neprofesionálny film bežní diváci na Slovensku príliš nepoznajú. Na televíznych obrazovkách sa síce...

Letné hudobné dielne

Letné hudobné dielne  Regionálne osvetové stredisko pripravilo v mesiacoch júl a august v Komárne...

Španielsko / Andalúzia

Španielsko / Andalúzia Na našom ďalšom stretnutí nám Stanislav Králik priblížil pre nás možno trochu bližšiu kuchyňu,...

Výtvarné spektrum 2020 - Celoslovenská súťaž

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2020 – výsledky celoštátnej súťaže V dňoch 5. a 6. augusta 2020 zasadla v Trenčianskom...

Ako sa to nerobí - Čína / Japonsko

Čína / Japonsko Stanislav Králik nám na našom kulinárskom stretnutí pútavou a veľmi príjemnou formou porozprával o...

FILM - Ajhľa Vlado - AJ S NAMI DOMA...

Ajhľa Vlado AJ S NAMI DOMA...   Tím školskej TV Tower pri SPŠ v Komárne v roku 2015 získal...

Najlepšie rozprávky bratov Grimmovcov v podaní Mátyása Dráfiho / Grimm testvérek legszebb meséi Dráfi Mátyás előadásában - AJ S NAMI DOMA...

Najlepšie rozprávky bratov Grimmovcov v podaní Mátyása Dráfiho Milovníci rozprávok, máme to šťastie, že v našom...

FILM - Selye - AJ S NAMI DOMA...

AJ S NAMI DOMA... Selye V roku 2014 do hlavnej súťaže celoštátneho kola CINEAMA vybrala odborná porota 80...

Kultúrne štvrtky - Daniela Kapitáňová odporúča V. - AJ S NAMI DOMA...

AJ S NAMI DOMA... Daniela Kapitáňová odporúča V. Opäť tu máme zaujímavé video, ktoré vám už po piaty krát ponúkame...

Komárňanské FOTO Spektrum 2020

Komárňanské FOTO Spektrum 2020 nespí   Umenie nespí. Fotografi, výtvarníci, sochári, filmári tvoria, galeristi...

FILM - Škola základ života - AJ S NAMI DOMA...

AJ S NAMI DOMA... Škola základ života Študenti Strednej priemyselnej školy v Komárne sa zabojovali...

Sing a Song - AJ S NAMI DOMA

Víťazné videá speváckej súťaže Sing a Song 2020.         Vyhlásenie výsledkov...

Kultúrne štvrtky - Daniela Kapitáňová odporúča IV. - AJ S NAMI DOMA...

AJ S NAMI DOMA... Daniela Kapitáňová odporúča IV. Už po štvrtý krát vám ponúkame video s našou skvelou...

1 | 2 >>

NAŠI PARTNERI