PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ

Komárňanské ART Spektrum 2019 - uzávierka - 18.1.2019

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre všetkých kreatívnych výtvarníkov Komárňanské ART...

Vianočný koncert - Wiehnachten Konzert vo Viedni

Regionálne osvetové stredisko v Komárne sa 9. decembra 2018 spolupodieľalo v rámci spolupráce...

II. Umelecký prednes od A po Z

ROS v Komárne pripravilo 2. ročník cyklického vzdelávacieho workshopu II. Umelecký prednes od A po...

Ocenenia na Krajskej súťažnej prehliadke Zlatý veniec 2018

Krajská súťaž V nedeľu 25. novembra 2018 sa v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Topoľčanoch konala X. Krajská súťažná...

Na kus reči o umení

Od gotiky po súčasnosť Pokračovali sme v architektúre a jej poznávaní. V Monarchia Café sa stretneme...

Workshop - Metodika ľudových tancov Podunajska

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizovalo Workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska zameraný na...

Vydanie publikácie Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19. storočia až po súčasnosť

Regionálne osvetové stredisko v Komárne vydalo publikáciu „Vývoj hudobného života mesta Komárno od začiatku 19....

Odovzdanie ocenení Pocta Národného osvetového centra

Generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave, Michal Bartók udelil Poctu Národného osvetového...

Koncert zborov Južného Slovenska

Mesto Komárno sa môže naozaj pýšiť svojou bohatou hudobnou minulosťou. Zborový spev vždy zohrával dôležitú úlohu...

3. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami...

 Už po tretíkrát Na ceste s nami...   Akékoľvek umenie má v sebe silu stierať rozdiely medzi ľuďmi...

Kreatívne bez bariér IV.

Štvrtý rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore Mesta Komárno pokračovať v projekte Kreatívne bez...

Štvrtok s detektívkou

Severská detektívka - 8.11.2018       Nové stretnutie detektívkarov sa konalo 8. novembra 2018 už...

Ocenenie pre okres Komárno na 25. Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany

Na XXV. Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany - výberovom kole pre Nitriansky a Trenčiansky kraj, ktorý sa...

Návraty - Podaj ruku cez hranicu

Deň školy sa konal 26. októbra 2018 v Svätom Petre, jeho organizátormi boli Základná škola s materskou školou Svätý...

Výsledky krajskej súťaže Kde bolo, tam bolo...

3. ročník Kde bolo, tam bolo... krajská súťaž - výsledky Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne realizovaný 3....

Mesiac úcty k starším

Október tradične patrí skôr narodeným. Už od jeho prvého dňa, ktorý v roku 1990 Organizácia Spojených národov vyhlásila...

TD - Netradične s bavlnou

Regionálne osvetové stredisko 15.10.2018 pripravilo tvorivú dielňu pre všetky šikuľky a šikovníkov. Témou stretnutia...

Hry so svetlom

Hry so svetlom - workshop pre amatérskych fotografov Naše fotosoboty v pevnosti sa už stali akýmsi stálym prvkom...

Workshop Mladý moderátor

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Ul. pohraničná v Komárne pripravili pod...

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Ľudia z pevnosti Stála autorská výstava fotografií Fedora Gabčana Na dobových fotografiách sú zachytení vtedajší...

Výtvarné spektrum 2018

Vyhodnotenie celoštátnej súťaže - 7.9.2018 Milí výtvarníci, dovoľte, aby sme vás srdečne pozvali na vyhodnotenie...

Letný tábor Piráti z Karibiku

Letný denný tábor PIRÁTI z KARIBIKU, ktorí organizovali Animátori KN bol určený pre deti vo veku 7 - 12 rokov. Konal sa...

Graffiti spájajú

Z graffiti už budujeme pomaly tradíciu. Tento rok sme to však poňali trochu inak a presunuli toto moderné umenie do...

XXII. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach

Úvod XXII. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností ohlásili 29. júna 2018 tóny známej...

Ocenenie za našu prácu patrí aj vám!

Ocenenie za našu prácu patrí aj vám! V rámci najväčšieho kultúrno-spoločenského festivalu nášho regiónu XXVII....

FestMlaDych 2018

Dychová hudba ako žáner je pevnou súčasťou hudobnej kultúry na Slovensku. Od založenia prvej dychovej hudby na...

CINEAMA 2018

CINEAMA 2018  - Celoštátna súťaž V Mlyny Cinemas sa 8.-10. júna 2018 pod taktovkou Krajského osvetového strediska...

AMFO 2018

AMFO 2018 Celoštátne vyhodnotenie súťaže amatérskych fotografov V mene Krajského osvetového strediska v Nitre...

Ostatné podujatia nájdete v našom archíve

Slovo a dramatická tvorba Výtvarníctvo, foto, film Hudba, spev, folklór, tanec Vzdelávanie a prevencia Tvorivé dielne,...