Vzdelávanie a prevencia

Obchodovanie s ľuďmi

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Komárne ponúkajú pre základné školy, stredné školy a gymnáziá okresu Komárno vzdelávacie besedy na tému Obchodovanie s ľuďmi. Určené sú pre 8. a 9. ročník...

workshop Umelecký prednes od A po Z

ROS v Komárne organizuje cyklický vzdelávací workshop Umelecký prednes od A po Z v rámci metodickej pomoci pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, SŠ, ZUŠ, centier voľného času (CVČ) a ďalších subjektov vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti detí, mládeže a...

Workshop Kreatívne písanie

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizovalo 17. mája pre stredné školy a 19. mája pre základné školy workshop Kreatívne písanie, zameraný na tvorbu, písanie textov a prácu so slovom. Lektori: 17. mája 2017 Mgr. Martin Navrátil z Univerzity Konštantína Filozofa...

2. ročník Týždeň rodiny

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru pripravilo pre základné školy mesta Komárno edukačné podujatie 2. ročník Týždeň rodiny. Pri príležitosti Svetového dňa rodiny (15. máj 2017) sme ponúkli základným školám mesta Komárno...

workshop Tanec príbehu

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s tanečníčkou a choreografkou Soňou Ferienčíkovou pripravili tanečný workshop Tanec príbehu, ktorý sa konal v priestoroch Základnej školy na ulici Eötvösovej v Komárne. Tanec príbehu bol workshop súčasného tanca pre začiatočníkov a mierne...