workshop Umelecký prednes od A po Z - 11. 10. 2017

workshop Umelecký prednes od A po Z - 11. 10. 2017

ROS v Komárne organizuje cyklický vzdelávací workshop Umelecký prednes od A po Z v rámci metodickej pomoci pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry ZŠ, SŠ, ZUŠ, centier voľného času (CVČ) a ďalších subjektov vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti detí, mládeže a dospelých okresu Komárno, ktorí sa venujú detskému a umeleckému prednesu, jednotlivcom a kolektívom v oblasti recitácie kolektívov. Časový rozsah je plánovaný na 5 stretnutí s celkovým rozsahom 40 hodín, t.j. jedno stretnutie bude v trvaní 8 hodín.

 

Termíny stretnutia: 20. 4., 17. 5., 12. 6., 19. 9., 11. 10. 2017, 08:00 – 16:00 hod.

Lektor: Mgr. Eliška Sadíleková

Miesto konania: Základná škola Pohraničná, Ul. pohraničná 9, Komárno

Účastnícky poplatok: 25€/osoba

Kurz bude ukončený osvedčením o jeho absolvovaní.

Workshop z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je zároveň aj hlavným partnerom podujatia.

Prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 30. 03. 2017.

Informácie o workshope na stiahnutie TU

Prihláška

 

Fotogaléria

 

Info.: Mgr. Dominika Vargová, Mgr. Daniela Chytilová