Workshop Mladý moderátor

Workshop Mladý moderátor

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Ul. pohraničná v Komárne pripravili pod vedením Mgr. Marcela Hanáčka dňa 26. septembra 2017 o 8.00 hod. obľúbený workshop pre mladých moderátorov a hlásateľov – amatérov Mladý moderátor.
Krajská súťaž sa uskutoční 19. 10. 2017 o 9.30 hod. v Mediálnom centre Filozofickej Fakulty UKF v Nitre, Slančíkovej 1.

Fotogaléria

 Prihláška 

Propozície

 

Info.: Mgr. Dominika Vargová