Druhé miesto na celoštátnej súťaži Vansovej Lomnička

Druhé miesto na celoštátnej súťaži Vansovej Lomnička

V dňoch 28. – 29. apríla 2017 sa v Banskej Bystrici konal 50. ročník Festivalu umeleckého prednesu žien v poézií a próze Vansovej Lomnička. Nitriansky kraj na celoštátnej súťaži reprezentovala študentka Marína Opálková, ktorá získala 2. miesto.

Recitátorke srdečne blahoželáme!

 

 

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo okresný výber 50. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézií a próze žien Vansovej Lomnička, ktorý sa konal 17. februára 2017 o 8.00 hod. v priestoroch ROS.

Na krajskej súťaži, ktorá sa konala 8. marca 2017 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre reprezentovala okres Komárno recitátorka Marína Opálková, ktorá získala 1. miesto a postupuje do celoštátneho kola.

 

Srdečne blahoželáme!

 

Propozície

Prihláška

 

Info.: Mgr. Dominika Vargová