okresná súťaž Beniakove Chynorany - 06. 11. 2017

okresná súťaž Beniakove Chynorany - 06. 11. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje dňa 06. 11. 2017 okresné výberové kolo XXIV. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany.

Festival objavuje mladé recitátorské talenty, popularizuje tvorbu významného slovenského básnika Valentína Beniaka a básnickú tvorbu autorov v európskom kontexte.


Súťažné kategórie:

I. kategória  -  recitátori od 14 - 16 rokov ( ročníky 2001 – 2003)

II. kategória  -  recitátori od 17 - 19 rokov (ročníky 2000 – 1998)

III. kategória  -  recitátori od 20 rokov (1997 - )

 

Poznámka: Vekovou hranicou je 1. december 2017,  termín celoslovenského kola súťaže.

 

Uzávierka prihlášok: 02. 11. 2017

Prihláška

Propozície

 

Info.: Mgr. Dominika Vargová