okresné výberové kolo Beniakove Chynorany

okresné výberové kolo Beniakove Chynorany

V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne sa uskutočnilo dňa 6. 11. 2017 okresné výberové kolo XXIV. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany. 

Do krajskej súťaže, ktorá sa bude konať 16. novembra 2017 v Topoľčanoch postúpili z okresu Komárno štyria recitátori.

Festival prispieva k rozvoju slovenského umeleckého prednesu, ponúka príležitosť recitátorom poézie od 14 rokov interpretovať európskych autorov, objavuje mladé recitátorské talenty.


Súťažné kategórie:

I. kategória  -  recitátori od 14 - 16 rokov ( ročníky 2001 – 2003)

II. kategória  -  recitátori od 17 - 19 rokov (ročníky 2000 – 1998)

III. kategória  -  recitátori od 20 rokov (1997 - )

 

Poznámka: Vekovou hranicou je 1. december 2017,  termín celoslovenského kola súťaže.

 

Uzávierka prihlášok: 02. 11. 2017

Prihláška

Propozície

 

Info.: Mgr. Dominika Vargová