Kreatívne bez bariér III.

Kreatívne bez bariér III.

Už tretí rok mohlo Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore Mesta Komárno pokračovať na projekte Kreatívne bez bariér III. Spolupracujeme na ňom so Združením na pomoc ľudom s mentálnym postihnutím a dobrovoľníčkami. Poskytujeme tu priestor na sebarealizáciu klientom združenia a verejnosti na spoločné tvorenie formou tvorivých dielní. Týmto projektom chceme podporiť myšlienku inklúzie mentálne postihnutých ľudí medzi verejnosť

Našim zámerom bolo v období od januára do októbra 2017 usporiadať raz mesačne (10x) tvorivé dielne, na ktorých sme sa venovali rôznym tvorivým témam. Tvorivé dielne sa konali v priestoroch Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.

 

24.1.2017            –             Pletenie z papiera

14.2.2017            –             Papierové tvorenie

6. 3. 2017            –             Veľkonočná tvorivá dielňa

3.4.2017              –             Fotografická tvorivá dielňa

9.5.2017              –             Hlina a jej spracovanie

20.6.2017            –             Hlina a jej glazovanie

11.7.2017            –             Plstenie

22.8.2017            –             Letná fotografia

12.9.2017            –             Jesenná fotografia

3.10.2017            –             Predvianočné tvorivé dielne

10.11 .2017         –             Výstava v Dome Matice slovenskej v Komárne