2. ročník Kde bolo, tam bolo... - 13. 10. 2017

2. ročník Kde bolo, tam bolo... - 13. 10. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje 2. ročník Rozprávkového festivalu Kde bolo, tam bolo... pre všetky materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským v okrese Komárno. Téma súťažného festivalu - Maďarské ľudové rozprávky. Prihlášky je možné postúpiť na:

1. Prednes rozprávky v maďarskom jazyku (základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

2. Výtvarná súťaž (materské školy, základné školy a 8-ročné gymnáziá – podľa kategórií)

Okresné kolo súťaže sa koná 13. októbra 2017, o 08:30 v Galérii Csemadok, Námestie Kossútha 3, 945 01 Komárno, kde vystavíme najlepšie výtvarné práce. 1., 2. a 3. miesto v každej kategórii postupuje do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2017 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre.

Uzávierka prihlášok a termín doručenia prác: 04. október 2017.

Prílohy:

Prihláška – prednes /Jelentkezési lap – mesemondás

Štítky na diela / Címkék az alkotásokra

Súťažné podmienky pre výtvarné práce / Versenyfeltételek az alkotásokra

Súťažné podmienky na prednes / Versenyfeltételek a mesemondásra

 

Info.: Mgr. Terézia Himpánová