Hviezdoslavov Kubín 2010 - okresná súťaž

 Výsledky  okresnej súťaže - Komárno 11.marec 2010

I. kategória
Prednes poézie

1. miesto  -  Samuel  GOGOLA,  ZŠ Hurbanovo
                         Peter   Štilicha:  Čokoládová rozprávka
2. miesto s postupom - Krisztina ERDÉLYIOVÁ, ZŠ Ul. Komenského Komárno
                         Daniel  Hevier: Škola v dobe Kamennej                       

3. miesto -  Andrej PURKART, ZŠ Pohraničná Komárno
                          Ľubomír Feldek: Nová rozprávka o repe
 

Prednes prózy
1. miesto -  Viktória ČERVENKOVÁ, ZŠ Ul. Komenského Komárno 
                         Mária Ďuríčková: Slncové dievčatko
2. miesto s postupom – Kristína UHRINOVÁ , ZŠ Ul. Komenského Komárno
 Astrid Lindgrenová  / M. Bratová /: Ako sme ľuďom rozdávali radosť

  3. miesto – Hanka  KAJANOVÁ, ZŠ Ul. Komenského Komárno
                          Gabriela FUTOVÁ: Trapoška
 
II. kategória
Prednes poézie

1. miesto  - Dominika ZÁVODSKÁ, ZŠ Hurbanovo
                       Ivan Andrejovič Krylov: Dva holuby

2. miesto  -  Michaela MAZANOVÁ,  ZŠ s MŠ Svätý Peter
                        Valentín Šefčík : Kamienky v tráve
 3. miesto  - Vivien   BAGÓČIOVÁ, ZŠ Rozmarínová Komárno
                         Ľubomír Feldek : Nová rozprávka o repe
 

Prednes prózy
1. miesto  -   Linda SCH UCHMANNOVÁ, ZŠ Ul. Komenského Komárno
                         Roald Dahl : Matilda
2. miesto  -  Veronika  MUČAIOVÁ, ZŠ  Hurbanovo
                         Oscar Wilde  : Sebecký obor
3. miesto  -  Emma WESZELOVSZKÁ,  ZŠ Ul. Pohraničná Komárno
                         Ľubomír Feldek: Zo života zrkadiel

III. kategória
Prednes poézie

1. miesto  -  Veronika MORAVCSÍKOVÁ, ZŠ s MŠ Svätý Peter
                         Ovídius: Pyramos  a Thysbé
2. miesto s postupom -  Martina KOVÁČOVÁ, ZŠ s MŠ Svätý Peter
                          Anna Dovaľová: Ja a Ja – výber veršov

2. miesto  -  Adrien DALLOS , ZŠ Pohraničná Komárno
                         Daniela Hivešová : Jarabina
3. miesto  - neudelené

Prednes poézie
1. miesto  - Viktória  KASÁŠOVÁ, ZŠ Hurbanovo
                         Dušan Dušek : Dvere do kľúčovej dierky

2. miesto –  Marek KAJAN, ZŠ Hurbanovo
                        Antoine de S.Exupery : Malý princ
3. miesto  -  Diana TÁRNOKOVÁ,  ZŠ Hurbanovo
                         William Saroyan: Pomaranče
3. miesto  -  Patrik CABADAJ, ZŠ Marcelová
                        Maroš Andrejčík:  Izba snov

IV. kategória
Prednes poézie

1. miesto  - Filip KUBICA, Gymnázium Ľ.J.Šuleka Komárno
                     Lawrence Ferlinghetti : Zbierka Nahý anjel
2. miesto s postupom  - Katarína KOVÁČOVÁ , Gymnázium Ľ.J.Šuleka Komárno
                    Ján Marton : Život nie je pes , je to suka- výber veršov

3. miesto – neudelené

Prednes prózy
1. miesto  - Barbora  PERZOVÁ, Gymnázium Ľ.J.Šuleka Komárno
                        Francisco Ayala : Rozhovor mŕtvych
2. miesto  - neudelené
3. miesto  - Anita KÖRÖSIOVÁ – SPŠ Komárno
                        Pavel „ Hirax „ Baričák  : Musíte byť tyranom aj týraným
Recitátori, ktorých meno je vytlačené červeným tučným písmom, postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 11. mája 2010 kategória I.- III. a IV. –VI. kategória 27.apríla 2010 v  Topoľčanoch.

Výsledky okresnej súťaže v pdf formáte si môžete stiahnuť tu...
 

Atmosféru súťaže Vám prinášame v našej fotogalérii ...