PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ

Potmehúd

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 12. 5. 2017 o 17.00 v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v...

Druhé miesto na celoštátnej súťaži Vansovej Lomnička

V dňoch 28. – 29. apríla 2017 sa v Banskej Bystrici konal 50. ročník Festivalu umeleckého prednesu žien...

63. Hviezdoslavov Kubín – úspech našich recitátorov na krajskej súťaži v Topoľčanoch

Dňa 10. mája 2017 sa v priestoroch koncertnej sály MsÚ, Tribečskom osvetovom stredisku a na ZŠ J....

1. miesto na krajskej súťaži Štúrov Zvolen 2017

Dňa 4. mája 2017 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnila Krajská súťaž v rétorike...

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2017

Komárno hostilo priateľov dychovej hudby     Mesto Komárno s bohatou históriou, pozoruhodnými...

CINEAMA 2017

CINEAMA 2017 9. - 11. 6. 2017, celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Zábavu, napätie,...

Divertimento musicale 2017 - úspech flautového súboru Consonantia

V priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch sa 22. apríla 2017 uskutočnila krajská súťaž...

Graffity pri Váhu

Aj Regionálne osvetové stredisko v Komárne patrilo medzi veľké množstvo spoluorganizátorov podujatí Komárňanských dní....

Komárňanské FOTO Spektrum 2017

Svet fotografov oslavuje, veď pred 190 rokmi v roku 1827, Nicéphore Niépce vyhotovil prvú fotografiu na svete, ktorej...

COM-DANCE

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 22. marca 2017 okresnú súťaž moderného a módneho tanca...

63. ročník Hviezdoslavov Kubín 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl,...

Deti deťom 2017

Okresná postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Deti deťom 2017 sa uskutočnila 14. 3....

Poradný zbor pre dirigentov DSZ

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne usporiadalo pre členov...

Na kus reči o umení

Galéria Dénes a Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravili 1. februára 2017 o 16:00 hod. v Monarchia CAFÉ...

Okresná súťaž Šaliansky Maťko

Okresný úrad Nitra - odbor školstva, Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou...

Výtvarníci, filmári a fotografi zbystrite pozornosť!!!

V systéme Záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ) majú prehliadky a súťaže podobu určitého vyvrcholenia dlhodobého...

Ostatné podujatia nájdete v našom archíve

Slovo a dramatická tvorba Výtvarníctvo, foto, film Hudba, spev, folklór, tanec Vzdelávanie a prevencia Tvorivé dielne,...

<< 1 | 2