Aj v roku 2010 sa  budeme snažiť priblížiť  Vám niekoľkými momentkami

atmosféru aktivít  a podujatí, ktoré sme zorganizovali, alebo sme sa na ich realizácii spolupodieľali. 

Za Vašu účasť na týchto podujatiach Vám vopred ďakujeme.