PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ

Komárňanské ART Spektrum 2017 - Uzávierka 10. 1. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje Komárňanské ART Spektrum 2017, ktoré je okresným kolom 54. ročníka...

Vansovej Lomnička - 1. 2. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje okresné kolo 50. ročníka festivalu umeleckého prednesu...

63. ročník Hviezdoslavov Kubín 2017 - 7. 2. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl,...

Povinné odporúčané skladby - Deti deťom 2017 - 14. 3. 2017

Okresná postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov – Deti deťom 2017 14. 3. 2017, MsKS...

Povinné sklady - Krajská postupová súťaž a prehliadka dychových hudieb 2017 - 29. 4. 2017

Krajská postupová súťaž a prehliadka dychových hudieb 2017 29. 4. 2017, Amfiteáter, Dôstojnícky pavilón,...

Výtvarníci, filmári a fotografi zbystrite pozornosť!!!

V systéme Záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ) majú prehliadky a súťaže podobu určitého vyvrcholenia dlhodobého...

Ako si Jano po princeznú šiel...

Dňa 30. 11. 2016 o 10,00 hod. sa predstavili herci - klienti Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím...

Podaj ruku cez hranicu

Pri príležitosti 70. výročia založenia Základnej školy s Materskou školou, Svätý Peter, za spolupráce obce Svätý Peter,...

Opäť víťazstvo na XXIII. Slovenskom festivale poézie Beniakove Chynorany!

Na celoštátnej súťaži XXIII. Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, ktorý sa konal 2. - 4. 12. 2016 v...

Beniakove Chynorany 2016 – 14. 11. 2016

V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne sa uskutočnilo dňa 14. 11. 2016 okresné výberové...

Maľované kamene

Už tradične sa v priestoroch Regionálneho osvetového strediska 22.11.2016 stretli milovníčky kreativity a na...

Týždeň kultúry - Na ceste s nami...

  Ako sme tvorili a bariéry búrali Ľudia s mentálnym postihnutím patria medzi najzraniteľnejšie a...

Žatva ocenení v krajskej súťaži Kde bolo, tam bolo...

Žatva ocenení v krajskej súťaži Kde bolo, tam bolo...   V priestoroch Krajského osvetového strediska...

Škola poézie

Škola poézie I. – V.  27. 9. 2016 - 29. 11. 2016   Baví Ťa recitovanie? Chceš byť najlepší? Chceš vyhrávať...

Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

ZŠ Rozmarínová v spolupráci aj s Regionálnym osvetovým...

Prvé miesto na krajskej súťaži Mladý moderátor

V priestoroch Mediálneho centra Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa 20. októbra 2016...

Zlatý veniec pre Kantantínu

ŽSZ Kantantína opäť obhájil prvenstvo a získal Zlatý veniec na IX. krajskej súťažnej prehliadke Chrámových speváckych...

Workshop Mladý moderátor

Aj tento rok Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre 11 mladých moderátorov a hlásateľov –...

Kreatívne bez bariér II.

Po predchádzajúcom úspešnom projekte Kreatívne bez bariér (KBB) s kladnou odozvou verejnosti, ktorý sa konal v roku...

Chrámová pieseň - okresný výber

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo okresný výber CHRÁMOVÝCH SPEVÁCKYCH ZBOROV s možnosťou...

1 | 2 >>