PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ

Vianoce, Vianoce prichádzajú

Vianoce, Vianoce prichádzajú bola tvorivá dielňa, ktorá sa konala 14.11.2017 v priestoroch Regionálneho osvetového...

2. ročník Týždeň kultúry - Na ceste s nami...

2. ročník Týždeň kultúry – Na ceste s nami...  je projekt Regionálneho osvetového strediska v...

Kreatívne bez bariér III.

Už tretí rok mohlo Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore Mesta Komárno pokračovať na projekte Kreatívne...

okresné výberové kolo Beniakove Chynorany

V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Komárne sa uskutočnilo dňa 6. 11. 2017 okresné výberové...

Zo starého nové

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre nadšencov kreatívneho tvorenia malú recyklačnú dielňu, na ktorej...

Srdce, Duša, Radosť

Galavečer v divadle Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravili 20....

Kde bolo, tam bolo... / Hol volt, hol nem volt... - 2. ročník

Kde bolo, tam bolo... / Hol volt, hol nem volt... Okresná súťaž -  výsledky / Járási verseny -...

Workshop Mladý moderátor

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou Ul. pohraničná v Komárne pripravili pod...

Dve zlaté pásma a postup na celoštátnu súťaž!

Dňa 23. septembra 2017 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Topoľčanoch konala Krajská súťaž dospelých...

Piatková fotosobota v pevnosti

Regionálne osvetové stredisko pripravilo pre amatérskych fotografov Piatkovú fotosobotu v pevnosti, ktorá sa konala...

Výtvarné spektrum 2017

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2017 - celoštátna súťaž v TRENČÍNE 54. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej...

Komárňanská pevnosť cez objektív

Komárňanská pevnosť cez objektív Komárňanská pevnosť na juhu Slovenska je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou svojho...

Folklórne slávnosti v Dulovciach naplnené radosťou a úsmevom

XXI. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach sa už tradične začali...

Concordia opäť ukázala svoje kvality

Concordia opäť ukázala svoje kvality Komárňanský zmiešaný spevácky zbor Concordia získal na celoslovenskej...

III. ročník KÝM ZAZNIE VEĽKÁ HARMÓNIA

Harmónia spojila priateľov V dňoch 16. - 18. júna pripravilo Mestské kultúrne stredisko, Regionálne osvetové...

AMFO 2017

To najlepšie z amatérskej fotografie v Komárne Galéria Limes v Komárne má osobitné čaro a je ako...

Slávnostný koncert detských speváckych zborov

V spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Komárne sa v Evanjelickom kostole 6. júna 2017 konal...

Ocenenie pre Kantantínu

Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia ženského komorného zboru Kantantína pri MsKS v Komárne mu bola...

IDÚ HRAŤ - strieborné a bronzové pásmo pre folklórne súbory z okresu Komárno

Folklórne súbory Bellő z Hurbanova a Mlynček z Kolárova reprezentovali náš okres na Krajskej postupovej súťaži a...

Deň tanca - tri ocenenia pre okres Komárno

V priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom sa 16. 5. 2017 uskutočnila celoštátna súťaž...

1 | 2 >>