PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ

CINEAMA 2017 - 25. 04. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych filmárov okresu Komárno súťažnú prehliadku...

Povinné sklady - Krajská postupová súťaž a prehliadka dychových hudieb 2017 - 29. 04. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 29. apríla 2017 (sobota) o 13.00 hod. 24. ročník krajskej...

Potmehúd - 12. 05. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás pozýva dňa 12. 5. 2017 o 17.00 do priestorov amfiteátra Dôstojníckeho...

Graffity pri Váhu - 22. 04. 2017

Aj Regionálne osvetové stredisko v Komárne patrilo medzi veľké množstvo spoluorganizátorov podujatí Komárňanských dní....

63. Hviezdoslavov Kubín – úspech našich recitátorov na krajskej súťaži v Topoľčanoch

V priestoroch koncertnej sály Mestského úradu v Topoľčanoch sa dňa 19. apríla 2017 uskutočnila krajská...

Komárňanské FOTO Spektrum 2017

Svet fotografov oslavuje, veď pred 190 rokmi v roku 1827, Nicéphore Niépce vyhotovil prvú fotografiu na svete, ktorej...

COM-DANCE

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 22. marca 2017 okresnú súťaž moderného a módneho tanca...

Veľkonočná tvorivá dielňa

Tvorivá dielňa s témou Veľkej noci bola pre všetkých záujemcov pripravená 21. marca 2017 o 14.00 v Regionálnom...

63. ročník Hviezdoslavov Kubín 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl,...

Deti deťom 2017

Okresná postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Deti deťom 2017 sa uskutočnila 14. 3. 2017 o...

Poradný zbor pre dirigentov DSZ

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne usporiadalo pre členov...

Stuha, ktorá rozkvitne

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo pre všetkých kreatívnych záujemcov tvorivú dielňu Stuha, ktorá...

Úspech recitátorky na krajskej súťaži Vansovej Lomnička

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo okresný výber 50. ročníka festivalu umeleckého prednesu...

Kreatívne bez bariér III.

Už tretí rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore mesta Komárno pokračovať na projekte Kreatívne...

Komárňanské ART Spektrum 2017

Vernisáž - 3. 2. 2017 Milovníkov neprofesionálneho výtvarného umenia sme privítali v Zichyho paláci Podunajského múzea...

Na kus reči o umení

Galéria Dénes a Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravili 1. februára 2017 o 16:00 hod. v Monarchia CAFÉ...

Okresná súťaž Šaliansky Maťko

Okresný úrad Nitra - odbor školstva, Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou...

Výtvarníci, filmári a fotografi zbystrite pozornosť!!!

V systéme Záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ) majú prehliadky a súťaže podobu určitého vyvrcholenia dlhodobého...

Ostatné podujatia nájdete v našom archíve

Slovo a dramatická tvorba Výtvarníctvo, foto, film Hudba, spev, folklór, tanec Vzdelávanie a prevencia Tvorivé dielne,...