PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ

Kvety jedným ťahom - 30.5.2017

Kvety jedným ťahom Regionálne osvetové stredisko v Komárne opäť pripravuje pre všetkých kreatívcov tvorivú dielňu,...

Pozvánka na koncert - 2.6.2017

V mene občianskeho združenia KANTANTÍNA srdečne pozývame všetkých milovníkov zborového spevu na slávnostný koncert...

Slávnostný koncert detských speváckych zborov - 06. 06. 2017

Cirkevný zbor ECAV a Regionálne osvetové stredisko v Komárne Vás srdečne pozývajú na slávnostný koncert detských...

AMFO 2017 - 16. 6. 2017

Pozvánka - 16. 6. 2017 Regionálne osvetové stredisko v Komárne pozýva všetkých záujemcov o amatérsku fotografiu na 45....

IDÚ HRAŤ - strieborné a bronzové pásmo pre folklórne súbory z okresu Komárno

Folklórne súbory Bellő z Hurbanova a Mlynček z Kolárova reprezentovali náš okres na Krajskej postupovej súťaži a...

Deň tanca - tri ocenenia pre okres Komárno

V priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom sa 16. 5. 2017 uskutočnila celoštátna súťaž...

Potmehúd

Regionálne osvetové stredisko v Komárne dňa 12. 5. 2017 o 17.00 v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v...

Druhé miesto na celoštátnej súťaži Vansovej Lomnička

V dňoch 28. – 29. apríla 2017 sa v Banskej Bystrici konal 50. ročník Festivalu umeleckého prednesu žien...

63. Hviezdoslavov Kubín – úspech našich recitátorov na krajskej súťaži v Topoľčanoch

Dňa 10. mája 2017 sa v priestoroch koncertnej sály MsÚ, Tribečskom osvetovom stredisku a na ZŠ J....

1. miesto na krajskej súťaži Štúrov Zvolen 2017

Dňa 4. mája 2017 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre uskutočnila Krajská súťaž v rétorike...

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2017

Komárno hostilo priateľov dychovej hudby     Mesto Komárno s bohatou históriou, pozoruhodnými...

CINEAMA 2017

Amatéri aj na veľkom filmovom plátne   CINEAMA je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti amatérskej...

Divertimento musicale 2017 - úspech flautového súboru Consonantia

V priestoroch Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch sa 22. apríla 2017 uskutočnila krajská súťaž...

Graffity pri Váhu

Aj Regionálne osvetové stredisko v Komárne patrilo medzi veľké množstvo spoluorganizátorov podujatí Komárňanských dní....

Komárňanské FOTO Spektrum 2017

Svet fotografov oslavuje, veď pred 190 rokmi v roku 1827, Nicéphore Niépce vyhotovil prvú fotografiu na svete, ktorej...

COM-DANCE

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 22. marca 2017 okresnú súťaž moderného a módneho tanca...

Veľkonočná tvorivá dielňa

Tvorivá dielňa s témou Veľkej noci bola pre všetkých záujemcov pripravená 21. marca 2017 o 14.00 v Regionálnom...

63. ročník Hviezdoslavov Kubín 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne zorganizovalo pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl,...

Deti deťom 2017

Okresná postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Deti deťom 2017 sa uskutočnila 14. 3. 2017 o...

Poradný zbor pre dirigentov DSZ

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne usporiadalo pre členov...

1 | 2 >>