PREHĽAD AKTUÁLNYCH PODUJATÍ

63. ročník Hviezdoslavov Kubín 2017 - 28. 02. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje pre recitátorov základných, stredných a vysokých škôl,...

Stuha, ktorá rozkvitne - 28. 02. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre všetkých kreatívnych záujemcov tvorivú dielňu Stuha, ktorá...

Poradný zbor pre dirigentov DSZ, 02. 03. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Komárne pozýva členov poradného...

Komárňanské FOTO Spektrum 2017 - Uzávierka 10. 03. 2017

  Komárňanské FOTO Spektrum 2017 - vyhlásenie súťaže Regionálne osvetové stredisko v Komárne si Vás dovoľuje...

Povinné odporúčané skladby - Deti deťom 2017 - 14. 03. 2017

Okresná postupová súťaž a prehliadka detských speváckych zborov Deti deťom 2017 sa uskutoční 14. 3. 2017 o...

COM-DANCE - 22. 03. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje okresnú súťaž moderného a módneho tanca...

CINEAMA 2017 - Uzávierka 13. 04. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravuje pre amatérskych filmárov okresu Komárno súťažnú prehliadku...

Povinné sklady - Krajská postupová súťaž a prehliadka dychových hudieb 2017 - 29. 04. 2017

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 29. apríla 2017 (sobota) o 13.00 hod. 24. ročník krajskej...

Vansovej Lomnička

Regionálne osvetové stredisko v Komárne usporiadalo okresný výber 50. ročníka festivalu umeleckého prednesu...

Kreatívne bez bariér III.

Už tretí rok môže Regionálne osvetové stredisko vďaka finančnej podpore mesta Komárno pokračovať na projekte Kreatívne...

Komárňanské ART Spektrum 2017

Vernisáž - 3. 2. 2017 Milovníkov neprofesionálneho výtvarného umenia sme privítali v Zichyho paláci Podunajského múzea...

Na kus reči o umení

Galéria Dénes a Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravili 1. februára 2017 o 16:00 hod. v Monarchia CAFÉ...

Okresná súťaž Šaliansky Maťko

Okresný úrad Nitra - odbor školstva, Regionálne osvetové stredisko v Komárne v spolupráci so Základnou školou...

Výtvarníci, filmári a fotografi zbystrite pozornosť!!!

V systéme Záujmovej umeleckej činnosti (ZUČ) majú prehliadky a súťaže podobu určitého vyvrcholenia dlhodobého...

Ostatné podujatia nájdete v našom archíve

Slovo a dramatická tvorba Výtvarníctvo, foto, film Hudba, spev, folklór, tanec Vzdelávanie a prevencia Tvorivé dielne,...